Cliënttevredenheid

Uiteraard vind ik het erg belangrijk dat mensen tevreden de praktijk weer verlaten. Ik hoor dat dan ook graag van u terug. Natuurlijk vind ik het ook belangrijk om te horen waar u niet tevreden over bent. Met de verkregen feedback kan ik mijzelf en mijn behandelingen verder verbeteren. De cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQI. Na afronding van de therapie wordt aan iedereen gevraagd deze vragenlijst in te vullen. 

In 2021 behaalde de praktijk gemiddeld een 8.9 voor tevredenheid over de behandeling!

Verder werden in 2021 werden de volgende scores op deze lijst behaald:

  • Bejegening: 4,94 (uit 5)
  • Samen beslissen: 4,88 (uit 5)
  • Uitvoering van de behandeling: 4,91 (uit 5)
  • Informatie behandeling: 4,38 (uit 5)

Een mooie verbetering ten opzichte van de cijfers van 2020. 

Aandachtspunt voor komend jaar zal zijn: het verschaffen van voldoende (schriftelijke) informatie over de mogelijke behandelingen/therapieën en de voor- en nadelen daarvan zodat u, samen met mij, zo goed mogelijk tot een keuze voor de behandeling kunt komen.