LVVP visitatie

 

Ieder lid van de LVVP wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de beroepscode voor psychologen, de beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.