Psychologische behandelingen

 

Voor wie?

Voor mensen met psychische problemen die zodanig van aard zijn dat professionele behandeling geïndiceerd is. Deze klachten hebben een negatieve invloed op uw dagelijks functioneren. De behandelingen in de praktijk zijn kortdurend en afgestemd op uw persoonlijke hulpvraag. 

Ervaart u psychische klachten of problemen, heeft u last van ongewenste gedragingen en/of gewoontes of zijn er andere zaken waar u niet alleen uit komt? Meldt u dan aan voor een psychologische behandeling.

 

Psychische klachten 

Voor onderstaande psychische klachten en problemen kunt u behandeling krijgen. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, moeten deze klachten en problemen zodanig van aard zijn dat een DSM-V-stoornis kan worden vastgesteld. 

 

ANGSTSTOORNISSEN

 • Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
 • Paniekstoornis, met en zonder agorafobie (pleinvrees)
 • Sociale angststoornis
 • Gegeneraliseerde Angststoornis (piekerstoornis)
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis)

Angststoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van protocollen uit de Cognitieve Gedragstherapie en van EMDR. Ook wordt bij deze behandelingen vaak e-health ingezet. 

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/0cade205-a035-4da6-a033-421132e259f7.pdf

 

STEMMINGSSTOORNISSEN

 • Depressieve stoornis, eenmalig of recidiverend
 • Dysthyme stoornis

Stemmingsstoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Stemmingsstoornissen. Hierbij wordt er gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie of Interpersoonlijke Psychotherapie (I.P.T.).

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/eb6c4b60-d5d3-41ae-9361-ba6dcf0d003f.pdf

 

ADHD

 • Aandachtstekortstoornis met impulsiviteit en hyperactiviteit, gecombineerde type (ADHD)
 • Aandachtstekortstoornis met impulsiviteit en hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type (ADD)

Naast ADHD-diagnostiek kan ook behandeling plaatsvinden voor AD(H)D. Deze wordt uitgevoerd volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie.

Zie ook de patiëntenversie van deze richtlijn: file:///C:/Users/Gebruiker01/Downloads/Richtlijn%20ADHD%20bij%20volwassenen,%20fase%201%20diagnostiek%20en%20medicamenteuze%20behandeling%20(2015).pdf

 

SOMATISCH-SYMPTOOMSTOORNIS EN VERWANTE STOORNISSEN

Dit zijn stoornissen waarbij lichamelijke klachten op de voorgrond staan. Deze worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme stoornissen. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapy en Mindfulness. 

Zie hier de multidisciplinaire richtlijn: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/4d8a2a6a-5738-473c-b304-d0cae5a97ee7.pdf

 

OVERIGE KLACHTEN

 • Problemen bij het omgaan met een (ernstige) lichamelijke ziekte of aandoening
 • Rouw
 • Burnout/overspannenheid
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Problemen in de emotie-regulatie
 • Problemen op seksueel gebied
 • Problemen in de partner-relatie

*Let op: niet alle psychologische behandelingen worden vergoed. Kijk voor meer informatie onder het kopje Tarieven en vergoeding.
**Mocht jouw probleem of klacht er niet bij staan, neem dan gerust contact met me op om te vragen wat de mogelijkheden zijn. Dit kan via het contactformulier hier

 

Wanneer niet

Als de problematiek zodanig ernstig of complex is dat meer dan 1 gesprek per week nodig is. Ook bij suïcidaliteit, crisisgevoeligheid en wanneer een middelenverslaving op de voorgrond staat is een behandeling in de Basis-GGZ niet geschikt.