ALGEMEEN

In het algemeen werk ik zo kort als mogelijk en richt ik me voornamelijk op het hier-en-nu. Hierbij gebruik ik het beste uit diverse behandelmethodes om zo goede ‘zorg op maat’ te kunnen bieden. Gemiddeld werken we in 4 tot 12 gesprekken aan de doelen die samen met u zijn opgesteld. 
Mijn manier van werken kan omschreven worden als: enthousiast, betrokken, direct en resultaatgericht. Ik communiceer op een positieve en open manier.

 

AANMELDING

Na de aanmelding ontvangt u een link naar Therapieland. Vervolgens wordt u gevraagd om via de beveiligde verbinding het Intakeformulier in te vullen. Bovendien kunt u, indien gewenst, gelijk aan de slag met het wachtlijstprogramma. Zo gebruiken we de (eventuele) wachttijd efficiënt. 

 

INTAKE

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Hierin maken we kennis met elkaar en worden de problemen en klachten die spelen zo goed mogelijk in kaart gebracht. Wat is er aan de hand, hoe is het zo gekomen en wat zorgt ervoor dat de problemen in stand blijven? Soms is er nog een vervolg-intake nodig om het beeld compleet te krijgen.
Na de intake stel ik een diagnose en bespreken we de voor- en nadelen van de diverse behandelmogelijkheden met elkaar. Gezamenlijk maken we een beslissing over welke behandeling zal worden ingezet.  

 

VRAGENLIJSTEN

Bij iedere behandeling worden bij de intake en bij afsluiting een aantal vragenlijsten afgenomen, ook wel ROM (Routine Outcome Measuring) genoemd. Dit monitoren van de effecten van de behandeling is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Bij afsluiting zal ook de klanttevredenheid worden gemeten met de CQI (Consumer Quality Index). Deze gegevens zullen (met uw toestemming) anoniem worden doorgegeven aan de SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen). 

Ook tussentijds zal met u worden besproken of we samen op de goede weg zijn, ook door het tussentijds invullen van vragenlijsten. Zo kunnen we op tijd de behandeling bijsturen als dat nodig mocht zijn. 

 

BEHANDELING

Na de intake maak ik een behandelplan dat we in het eerste behandelgesprek met elkaar zullen bespreken.We stellen daarbij concrete behandeldoelen. Daarmee wordt duidelijk waar we aan gaan werken. Het doel van een kortdurende behandeling is niet om u naar het eindpunt te brengen maar om u voldoende handvatten te bieden zodat u het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen. En zelf verder te kunnen werken aan het bereiken van uw eigen einddoelen.

Ik gebruik binnen de behandeling elementen en technieken uit de volgende stromingen:
•    Cognitieve Gedragstherapie
•    Aandachtgerichte therapie (Mindfulness)
•    EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
•    Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Belangrijk bij iedere behandeling is het betrekken van uw naasten bij de behandeling. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daar zelf ook achter staat en toestemming voor geeft.

 

E-HEALTH

Een vast onderdeel van de behandeling is e-health. In de praktijk gebruik ik het programma Therapieland.  Aan het begin van de behandeling stuur ik u een link om in te kunnen loggen. Tussen de gesprekken door kunnen we dan veilig online met elkaar communiceren. En gaat de behandeling tussen de sessies in gewoon door. Ook zijn er diverse modules waar u thuis mee aan de slag kunt en die een waardevolle aanvulling vormen op de lopende behandeling!

 

SAMENWERKING

Samenwerking met de huisarts, meestal ook degene die u heeft verwezen, vind ik belangrijk. Met uw toestemming ontvangt de huisarts na de intake een intakebrief met daarin de belangrijkste elementen uit het behandelplan. Mocht uw problematiek te zwaar en/of te complex blijken voor de Basis GGZ dan wordt contact opgenomen met de Specialistische GGZ om een goede doorverwijzing voor u te regelen. Mocht de problematiek te licht blijken te zijn voor vergoede zorg in de Basis GGZ dan zal contact worden gelegd met de huisarts en/of de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) die de behandeling dan over zal nemen. Ook tijdens de behandeling kan overleg met de  huisarts zinvol zijn. Uiteraard gebeurt ook dat alleen met uw toestemming.

 

AFSLUITING

Aan het eind van de behandeling besteden we aandacht aan terugvalpreventie en nazorg. Dit terugvalpreventieplan kan worden terug gelezen in Therapieland. Na het afsluiten van de behandeling schrijf ik, als u daar toestemming voor geeft, een ontslagbrief aan de verwijzende huisarts die u verwezen heeft.